Jump to Navigation

Doroczna Pielgrzymka Ludzi Morza na Jasną Górę, 14-15 Wrzesień 2012 r.

 

W dniach 14-15 września odbyła się doroczna Pielgrzymka Ludzi Morza do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Była to już 30-sta Pielgrzymka. Uczestniczyli w niej marynarze, rybacy, ich rodziny, dzieci, pracownicy portów i rodziny, które utraciły swoich bliskich na morzu. Ponadto udział w Pielgrzymce wzięli marynarze z Kaliningradu wraz ze swoim kapelanem. Razem było to około 500 osób.

Pielgrzymce przewodniczył Biskup Promotor Dzieła Duszparstwa Ludzi Morza Ryszard Kasyna. W piątek 14 września zgromadziliśmy się przed obrazem Czarnej Madonny na Apelu Jasnogórskim, który był transmitowany przez radio i telewizję.

W dniu 15 września ksiądz biskup odprawił, wraz z kapelanami DLM z ośrodków z całego polskiego wybrzeża, Mszę św. dla pielgrzymów.

Po Mszy św. Pielgrzymi wysłuchali interesującej prezentacji przygotowanej przez panią dr Martę Grubman-Nowak – psychologa z Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. Tematem wystąpienia było: „Zawodowe i psychologiczne wyzwania w pracy na statkach”

Ludzi pracujący na morzu stanowią w Polsce znaczącą grupę zawodową. Ich praca często jest bardzo niebezpieczna i stresująca. Czynniki środowiskowe, fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychospołeczne mają znaczący wpływ na jakość ich pracy i życia. Marynarze są pod wpływem takich czynników jak: poczucie osamotnienia, długa rozłąka z rodziną, nieprzewidziane ryzyko środowiskowe, niebezpieczne uzależnienia, zagrożenie atakami terrorystycznymi lub pirackimi, wypadki i urazy.

Rezultaty wielu badań I wywiadów pokazały, że religijność I uduchowienie są istotnymi aspektami ludzkiego funkcjonowania i s bardzo pomocne w pokonywaniu trudnych sytuacji na morzu oraz radzeniu sobie z długimi okresami rozłąki z rodziną. Istnieje wielka potrzeba większego wsparcia dla poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku morskim. Lekarze i psychologowie powinni współpracować w celu poprawy samopoczucia marynarzy, co w połączeniu ze wsparciem duchowo-religijnym powinno podnieść ogólną jakość ich życia.

W prezentacji zostało ukazanych wiele czynników powodujących stres i prowadzących do poważnych chorób. Miło było usłyszeć, że istotnym czynnikiem poprawiającym warunki pracy jest wiara i religia.

Po południu zostało odprawione nabożeństwo Drogi Krzyżowej na Wałach Jasnogórskich. Rozmyślania przy poszczególnych stacjach zostały przygotowane przez członków DLM z różnych ośrodków na naszym wybrzeżu.

Celem Pielgrzymki było wzmocnienie naszej wiary poprzez orędownictwo Matki Bożej Częstochowskiej. Pokazują Ona nam jak powinniśmy umacniać naszą wiarę. Ona nie tylko słuchała Słowa Bożego ale je przyjmowała całym swoim sercem i jest dla nas przykładem jak powinniśmy się nim dzielić z innymi. Jest to szczególnie ważne w kontekście tematu XXIII Światowego Kongresu Duszpasterstwa Ludzi Morza, który brzmi: Nowa Ewangelizacja w świecie morskim.

Warto również wspomnieć, że Pielgrzymce towarzyszyło czterech seminarzystów Gdańskiego Seminarium Duchownego i diakon ze Szczecina, którzy pogłębiali swoją wiedzę na temat Duszpasterstwa Ludzi Morza. Ponadto wspierali oni kapelanów prowadząc modlitwy i intonując religijne pieśni.

Zdjęcia z Pielgrzymki można zobaczyć w naszej Galerii.

Kategoria: 


Main menu 2

by Dr. Radut.