Jump to Navigation

Historia Stella Maris w Gdyni

Początki duszpasterstwa morskiego w Gdyni sięgają pierwszej powojennej „odwilży” w październiku 1956 roku. Kilka miesięcy później ówczesny biskup chełmiński, Kazimierz Józef Kowalski, troskę o ludzi morza powierzył redemptorystom i poprosił o wyrażenie zgody na otwarcie domu redemptorystów w Gdyni. Zaproponował on, by blisko portu powstał ośrodek duszpasterstwa morskiego, aby posługą duszpasterską służył marynarzom, rybakom i ich rodzinom. Założenie placówki o takim charakterze powierzono o. Józefowi Krokowi, który zapoczątkował redemptorystowską pracę wśród ludzi morza. Jego staraniem powstał ośrodek Stella Maris, który mieści się w podziemiach klasztoru.

W 1993 r. dekretem Ojca Prowincjała Leszka Gajdy do pracy w duszpasterstwie Ludzi Morza został skierowany ojciec Edward Pracz. Po okresie pracy w charakterze kapelana na trawlerach na Morzu Ochockim, w 1995 r. o. Edward Pracz przejął obowiązki duszpasterza Ludzi Morza od o. Józefa Kroka.

W 1998 r. obradująca w Warszawie Konferencja Episkopatu Polski, w oparciu o wytyczne określone w "Liście Apostolskim "Motu proprio" Papieża Jana Pawła II o Duszpasterstwie Ludzi Morza" z dnia 31 stycznia 1997 r., wybrała Ojca Edwarda Pracza na stanowisko Krajowego Dyrektora Dzieła Duszpasterstwa Ludzi Morza.

W dniu 1 grudnia 1999 r. dekretem ks. Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Tadeusza Gocłowskiego zostało powołane publiczne stowarzyszenie wiernych pod nazwą Duszpasterstwo Ludzi Morza Centrum "Stella Maris" w Gdyni. Stowarzyszenie to otrzymało własny statut, a dekret postawił przed nim następujące cele: "podejmowanie działań humanitarnych, duchowych i ekonomicznych oraz socjalnych na rzecz formacji religijnej i integracji środowiska Ludzi Morza zgodnie z nauczaniem i dyscypliną Kościoła Katolickiego". Dyrektorem stowarzyszenia został o. Edward Pracz.

W 2001 r. Duszpasterstwo Ludzi Morza uzyskało osobowość prawną organizacji kościelnej Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą Duszpasterstwo Ludzi Morza Centrum "Stella Maris", z siedzibą w Gdyni. Stało się tak na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłoszonego w Dzienniku Ustaw Nr 52 z dnia 26.05.2001r.

W 2002 r. na XXI Światowym Kongresie Duszpasterstwa Ludzi Morza w Rio de Janeiro, zgodnie z wytycznymi zawartymi w "Liście Apostolskim "Motu proprio" Papieża Jana Pawła II o Duszpasterstwie Ludzi Morza" z dnia 31 stycznia 1997 r., o. Edward Pracz został nominowany na Koordynatora Regionalnego Apostolstwa Ludzi Morza dla Europy. 

W 2007 r. w Gdyni odbył się XXII Światowy Kongres Duszpasterstwa Ludzi Morza. Został on zorganizowany dzięki wysiłkom i pracy o. Edwarda Pracza, pracowników i wolontariuszy Duszpasterstwa Ludzi Morza w Gdyni. W jego trakcie o. Edward Pracz został wybrany i nominowany na II kadencję Regionalnym Koordynatroem Apostolstwa Ludzi Morza.Main menu 2

by Dr. Radut.