Z dawna Polski Tyś Królową

1. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
    Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
    Ociemniałym podaj rękę,
    Niewytrwałym skracaj mękę,
    Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo!

2. Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo!
     Tyleś, Matko, wycierpiała, Maryjo!
     Przez Twego Syna konanie
     Uproś sercom zmartwychwstanie,
     W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!

3. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
    Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
    Miej w opiece naród cały,
    Który żyje dla Twej chwały,
    Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!