Pielgrzymka Ludzi Morza na Jasną Górę

W dniach 16-17 września 2011 r. odbyła się Pielgrzymka Ludzi Morza na Jasną Górę. Wzieło w niej udział około 300 osób z Trójmiasta i okolic, Jastarni i półwyspu Helskiego, Szczecina. Po drodze część pielgrzymów z Kaszub, Trójmiasta i półwyspu Helskiego uczestniczyła we Mszy Świętej w Bazylice Konkatedralnej w Chełmży.

Kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy w Chełmży jest jednym z dwóch istniejących w tym mieście. Jego budowę rozpoczęto dekretem pierwszego biskupa chełmińskiego dominikanina Heidenryka z dnia 22 lipca 1251 roku jako katedry dla utworzonej w 1243 roku Diecezji Chełmińskiej. Jej budowa w swej zasadniczej bryle architektonicznej trwała do połowy XIV wieku. Zniszczona znacznie w 1422 roku przez wojska polsko-litewskie pod wodzą króla Władysława Jagiełły, w następnych latach z trudem odbudowywana aż do posadowienia w 1692 roku przez luteran toruńskich barokowych hełmów na północnej wieży zwanej odtąd "wieżą Opalińskiego".

Trudna sytuacja kraju i kapituły, na której spoczął ciężar utrzymania wojsk napoleońskich podczas ich marszu na Moskwę w pierwszych latach XIX wieku zapoczątkowała zarazem schyłek znaczenia tego kościoła biskupiego, ostatecznie sfinalizowany przeniesieniem stolicy biskupiej w 1824 roku z Chełmży do Pelplina, w wyniku bulli papieża Piusa VII z dnia 16 lipca 1821 roku, mocą której dotychczasowy obszar Diecezji Chełmińskiej powiększył się prawie trzykrotnie. Dotychczasowa, pierwsza katedra biskupów chełmińskich spadła do rangi zwykłego kościoła parafialnego. Kościół ten szczęśliwie ocalony podczas obu wojen światowych, został poważnie zniszczony w wyniku wyładowań atmosferycznych dnia 2 sierpnia 1950 roku. Powstały pożar zniszczył nie tylko wieże, dachy i część sklepień, ale również znaczną część zabytkowego wyposażenia wnętrza. Z trudem odbudowywany wysiłkiem parafii, w najgorszych latach panowania systemu totalitarnego, otworzył szczęśliwie swe podwoje na Boże Narodzenie 1955 roku. Wielkim wyróżnieniem dla tej zabytkowej świątyni było podniesienie jej w dniu 12 kwietnia 1960 roku przez papieża Jana XXIII do godności kolegiaty oraz utworzenie przy niej kapituły kolegiackiej. Zakończeniem wieloletniej odbudowy było posadowienie zrekonstruowanych w 1971 roku hełmów o formach barokowych wieńczących wieże. W dniu 26 lutego papież Jan Paweł II nadał tej kolegiacie tytuł Bazyliki Mniejszej. W związku z nowym podziałem administracyjnym Kościoła w Polsce, w wyniku. którego z części terytorialnej dotychczasowej Diecezji Chełmińskiej została utworzona Diecezja Toruńska, dawna katedra chełmżyńska dekretem Stolicy Apostolskiej z dnia 10 marca 1994 roku podniesiona została do tytułu Konkatedry.

Po Mszy świętej w Chełmży pielgrzymi wyruszyli na Jasną Górę. W piątek wieczorem o godzinie 21 wszyscy uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim w Kaplicy Cudownego Obrazu. W sobotę rano o godzinie 9.30 Mszę Świętą odprawił ksiądz biskup Ryszard Kasyna Promotor Dzieła Duszpasterstwa Ludzi Morza z ramienia Konferencji Episkopatu Polski. Po Mszy Świętej odbyła się prelekcja na temat: Świadkowie Bożej Miłości w Drodze i przez Służbę. Po niej pielgrzymi wzięli udział w Drodze Krzyżowej odprawionej na Wałach Jasnogórskich, która była ostatnim etapem pielgrzymki.

Zdjęcia z Pielgrzymki można oglądać w Galerii.