Modlitwy

Modlitwa do św. Piotra , patrona Ludzi Morza

Boże, który św. Piotra Rybaka wywyższyłeś na Księcia Apostołów i Głowę Swego Kościoła, prosimy Cię w imię zasług Jego, abyś nas raczył przyjąć jako owce do swej Owczarni...  

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje...

Pozdrowienie Anielskie

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą...

Skład Apostolski

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego...

Dziesięć przykazań Bożych

Jam jest Pan, Bóg twój, który Cię wywiódł
z ziemi egipskiej, z domu niewoli...
 

Dwa przykazania miłości.

Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego...

Anioł Pański

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi...

Królowo Nieba

(modlitwa odmawiana w okresie wielkanocnym)

Królowo Nieba, wesel się, alleluja...
 

Akt ofiarowania Panu Bogu

Wielbię Cię, mój Boże i kocham Cię całym sercem...
 

Modlitwa do Anioła Stróża

Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój...
 

Strony